Kontakt

Informasjonen på denne siden kan være mangelfull, men vi svarer mer enn gjerne på eventuelle henvendelser fra deg som har konkrete spørsmål eller er nysgjerrig og vil vite mer. Vi kan legge til rette for besiktigelse av Naglevik Panorama for interesserte kjøpere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor.

Terje Stokka

Terje Stokka Terje Stokka
Hasselvegen 3
4352 Kleppe

Mobil: 913 19 977
E-post: testokka@gmail.com

Terje har vært arkitekt og byggeleder gjennom hele byggeprosessen og kan svare på alle de bygningstekniske og generelle spørsmål du måtte ha.

Edgar Stokka

Edgar Stokka Edgar Stokka
Vardmyra 20
4340 Bryne

Mobil: 996 25 100
E-post: edgar.stokka@gmail.com

Edgar har vært medarbeider gjennom hele byggeprosessen. Han driver også Innertier Webdesign og har stått bak utviklingen av dette nettstedet.

Tommy Stokka

Tommy Stokka Tommy Stokka
Vallstaby 1905
82011 Vallsta
Sweden

Mobil: +46 (7) 327 40 549
E-post: tommy.stokka@gmail.com

Tommy har vært medarbeider gjennom hele byggeprosessen. Tommy har hatt spesielt ansvar for opparbeiding av området rundt selve hytta inkludert planéring og steinarbeider.